Mälarhöidsparken

Apartment buildings in Stockholm

Year 2012

Precast part