Hotell Park Inn Malmös

Meie kõige esimene Rootsi töö. Tegelesime vahelagede projekteerimisega.

Aasta 2009

Monteeritava osa projekteerimine